Offspringman (3/3/2)

TournamentArmylistPrimary codexSecondary codexTertiary codexQuaternary codex
Gamp: Gramy i Strzelamy Daemon Legions
Poznań Master Doznań Infernal Dwarves
DMP Beast Herds