Termin: 15-16.02.2020
Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych Kapitulna 2 Kielce
Organizator: Kacper "MCK" Micek
Sędzia główny: Kacper "Kapeć" Mąkosa
Sędzia pomocniczy: Dariusz "DariuS" Gniadek
Limit miejsc: 70
Format punktowy: 400 pkt
Wpisowe: 30 zł za osobę

I. Informacje ogólne.
1.Turniej jest turniejem singlowym klasy Master Ligi Ogólnopolskiej Middle Earth SBG i zaliczany jest do Ligii Ogólnopolskiej.
2. Pary pierwszej rundy zostaną wylosowane na kilka dni przed samym turniejem. W następnych rundach stosujemy system szwajcarski, tzn. najlepsza i druga para po danej turze walczą ze sobą , para trzecia walczy z czwartą itd.
3. Każdy gracz zobowiązany jest do wysłania zgłoszeń, dokonania opłaty oraz wysłania rozpisek wg poniższego harmonogramu:
a. do 13.02.2020 - zgłoszenie na turniej na adres kacpermicek1991@gmail.com . Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nick i ID oraz miejscowość z której pochodzą gracze. W celu wpisania do tabeli proszę też o informację jeżeli gracz ma mniej niż 16 lat.
b. do 13.02.2020 – dokonać opłaty za turniej przelewem z dopiskiem Rekonesans Kielecki i nick gracza. Konto: Kacper Micek 15116022020000000169709115
c. do 12.02.2020 – wysłać rozpiski wg na mail kacpermicek1991@gmail.com oraz zarejestrować się na stronie tourneykeeper.net (platforma obsługująca turniej)
4. Gracze zobowiązani są posiadać : kostki, miarkę calową, scenariusze oraz statystyki i zasady swojej armii.
5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach gracze zostaną niezwłocznie powiadomieni.

II. Kompozycja armii
1. Każdy gracz wystawia JEDNĄ LUB DWIE armie. W przypadku dwóch - jedną z armylistów ZŁA, drugą z armylistów DOBRA. Jeżeli gracz A posiadający DWIE armie gra z graczem B posiadającym JEDNĄ armię to gracz A może wybrać jedną ze swoich armii, którą chce grać. Jeżeli gracze grający ze sobą posiadają po DWIE armie - wykonują rzuty k6. Gracz z wyższym wynikiem WYBIERA jedną ze swoich armii, którą chce grać. W tym przypadku gracze zawsze grają Dobro vs Zło.
2. Format punktowy to do 400 pkt.
3. Armie muszą być skomponowane na podstawie najnowszych podręczników GW.
4. Niedopuszczalne jest wystawienie proxów. Dopuszcza się jednak wystawianie konwersji po uprzednim zweryfikowaniu tego u sędziego. Zdjęcia konwersji lub pytania ich dotyczące proszę wysyłać na mail: kacpermicek1991@gmail.com
5. Wszystkie modele muszą być pomalowane i wypodstawkowane. W innym wypadku sędzia naliczy punkty karne.

III. Rozgrywka
1. Podczas turnieju gracze rozgrywają 8 bitew. Czas przeznaczony na rozegranie jednej bitwy to 60 minut+5 minut rozstawienie. W momencie ogłoszenia skończenia czasu gracze dogrywają rozpoczętą TURĘ.
2. Każdy z Uczestników ma obowiązek zapoznania się z Uściśleniami Sędziowskimi Ligi Ogólnopolskiej oraz oficjalnymi FAQ - są one wiążącą interpretacją zasad.
3. Odległości mierzymy w calach.
4.. Po zakończeniu wszystkich pojedynków gracze zgłaszają wyniki sędziemu.
5. Gramy na blatach o wymiarach 48x48 cali

IV. Harmonogram turnieju:
SOBOTA
9:00 - zapisy
9:30 - oficjalne otwarcie turnieju
10.00 - 11.05 - I Bitwa
11.25 - 12.30- II Bitwa
12.50 - 13.55 – III Bitwa
14.00 - 15:00 – przerwa obiadowa oraz wystawienie armii do konkursu malarskiego (najklimatyczniejsza armia Dobra i Zła)
15.10 - 16.15 – IV Bitwa
16:35 - 17:40 – V Bitwa

NIEDZIELA
10.00 – 11.10 - VI Bitwa
11.25 - 12.35- VII Bitwa
12.50 – 14.00 – VIII Bitwa
14:30 – oficjalne zamknięcie turnieju i wręczenie nagród

V. Scenariusze
Scenariusze zostaną rozegrane zgodnie z poniższą kolejnością:
Sobota:
1. Rekonesans
2. Contest of Champions
3. Herlooms of Ages Past
4. To the Death
5. Lords of Battle

Niedziela:
6. Fog of War
7. Seize the Prize
8. Capture and Control

VI. Punktacja:
punkty naliczane są według zasad opisanych w danym scenariuszu.
2 razy więcej punktów - duże zwycięstwo - 20:0
Więcej punktów - małe zwycięstwo - 15:4
tyle samo punktów - remis – 9:9

Dodatkowa punktacja:
- rozpiska niedosłana na czas = - 10 pkt
- wpłata niewykonana na czas = - 5 pkt
- brak rozpiski = - 9 pkt
- brak zasad swoich modeli w rozpisce = - 6 pkt (kumulatywne z powyższym)
- niepomalowana armia = -18 pkt
- niepomalowane poszczególne modele = -9 pkt
- niewypodstawkowana armia = od -6 do - 9 pkt
- drugie ostrzeżenie = - 6 pkt
- trzecie ostrzeżenie = -9 pkt
- drugie bezpodstawne wezwanie sędziego = - 6 pkt
- trzecie bezpodstawne wezwanie sędziego = - 9 pkt

VII. Przepisy porządkowe
1. Bezpodstawne przedłużanie gry będzie karane ostrzeżeniami i w konsekwencji karami. Jeżeli sędzia będzie notorycznie wzywany do jednego stołu wówczas gracz, który po raz drugi wzywa sędziego i po raz drugi nie będzie miał racji podczas niepotrzebnej sprzeczki zostanie ukarany punktami karnymi(patrz wyżej). Zatem spójrzcie w zasady swoich modeli i FAQ, aby nie zarobić punktów karnych.
2. W skrajnych przypadkach (oszustwo, przekleństwa, nagminne utrudnianie gry przeciwnikom, itp.) gracze mogą zostać zdyskwalifikowani i usunięci z turnieju. Dyskwalifikacja gracza jest równoznaczna ze zweryfikowaniem wszystkich jego wyników na 0:20.
3. Wszelkie sytuacje sporne powinny być rozstrzygane przez rzut sporny, a sędziowie mogą być wzywani jedynie jeśli gracze nie mogą dojść do porozumienia.
4. Decyzje sędziów są nieodwołalne.