Přihlašovací stránka pro turnaj Karak Victorious (1. - 2. 10. 2022, Hradec Králové)
Více podrobností zde: javascript:nicTemp();