Turniej Bolt Action „Gentlemen’s battles 12.23”
Miejsce:
Warszawa, ul. Chmielna 122 - Klub „Gentleman's club”
Limit miejsc: 20
Format:
1250 pkt.
1-2 Generic Reinforce Platoon
Limit kości – 14
Maksymalnie dwie takie same jednostki w całej armii (Gurkhowie = Gurkhowie spadochroniarze)
Maksymalnie dwie jednostki z miotaczem ognia w całej armii (piechota lub pojazd)
Maksymalnie jedna darmowa jednostka w całej armii (wliczana do limitu 14 kości)
Maksymalnie jeden taki sam pojazd ze slotu czołgów w całej armii
Maksymalnie jeden pojazd z recce w całej armii
Termin: niedziela 3.12.2023 r.
Szczegółowy plan turnieju:
- godz. 9.00 – 9.30 - rejestracja i odprawa
- godz. 9.30 – 12.30 - I bitwa
- godz. 12.45 – 15.45 - II bitwa
- godzina 15.45 – 16.30 – przerwa obiadowa
- godz. 16.30 – 19.30 - III bitwa
- godz. 19.30 - 20.00 - podsumowanie wyników, wręczenie nagród
Parowanie: do pierwszej bitwy losowe, dalej systemem szwajcarskim.
Rejestracja:
Zapisy jak i cały turniej prowadzony będzie w Tourney Keepr (konieczność posiadania konta i rejestracja).
Wpisowe: 40 zł – płatne do 30 listopada 2023 r. (przelew na konto: Andrzej Czesławski, nr 96 1750 0012 0000 0000 0436 6964 z tytułem wpłaty „Turniej BA”).
W terminie do 30 listopada należy nadesłać rozpiski na adres mailowy ligawawba@gmail.com.
Gracz zobowiązany jest posiadać figurki odzwierciedlające wystawione jednostki (obowiązuje WYSWIG). Niedozwolone jest stosowanie proxów. Figurki powinny być pomalowane (dodatkowe punkty za pomalowaną armię). Używamy modeli w skali 28 mm (1/56). Gracz powinien posiadać własne kości rozkazów, kości D6, miarkę, wzorniki używane w trakcie gry, woreczek do losowania kości, czytelną i wydrukowaną rozpiskę (którą należy okazać przeciwnikowi na każde żądanie).
Długość gry:
Każda gra trwa 6 tur. Długość gry nie może przekroczyć 3 godzin, bez względu na to, ile tur zostało rozegrane. 15 minut przed końcem czasu sędzia powiadomi o zbliżającym się końcu rozgrywki.
Punktacja:
Wynik graczy wyliczany będzie na podstawie różnicy zdobytych punktów (wynikających ze scenariusza) z danej bitwy według poniższego wzoru:
Różnica punktów – Zdobyte punkty zwycięzcy/zdobyte punkty przegranego
0-1 10/10
2-3 11/9
4-5 12/8
6-7 13/7
8-9 14/6
10-11 15/5
12-13 16/4
14-15 17/3
16-17 18/2
18-19 19/1
20+ 20/0
Małe punkty – zdobyte kostki rozkazu
Pomalowana armia – 5 pkt
Scenariusze z podręcznika głównego:
Gra nr 1 – Scenario 3: Key positions
Gra nr 2 – Scenario 4: Double envelopment
Gra nr 3 – Scenario 12: Sectors