#PlayerPathArmySec. PointsPoints
1 Aleksandr Varyvoda   Germany 00
2 Aleksei Lavrinenko   Germany 00
3 Alexey Gladyshev   00
4 Alisher Elmuradov   Soviet Union 00
5 Andrey Gorin   00
6 Andrey Kopylov   Soviet Union 00
7 Andrey Morozov   Soviet Union 00
8 Andrey SHCHYOLOK   Soviet Union 00
9 Artyom Vereschaka   00
10 Daniil Pilipak   Germany 00
11 Danila Zubok   00
12 Dmitrii Tagaev   00
13 Dušan Kostić   Soviet Union 00
14 Hugo Carmona   Soviet Union 00
15 Ilya Grebenkin   Soviet Union 00
16 Ivan Porozhnyuk   Britain 00
17 Łukasz Kur   Germany 00
18 Mikhail Shablovsky   Soviet Union 00
19 Nikita Bogoutdinov   Britain 00
20 Nikolay Suchkov   00
21 Timur Elmuradov   Germany 00
22 Vladimir Sukalovic   Soviet Union 00
23 Yan Ostap   Finland 00