Ozzy (18/18/9 - Rank: 227) - Send email

TournamentDateTableOpponentPointsRanked?ELOShow game
preDMPowyShopping 12. juni 20224 GreMliN 8   Game
preDMPowyShopping 12. juni 20225 GarG 13   Game
preDMPowyShopping 12. juni 20222 Marcin "Krzemi" Krzemień 0   Game
Shop Gracz Vwiele 22. maj 20221 Piotrek 10   Game
Shop Gracz Vwiele 22. maj 20222 Arrander 1   Game
Shop Gracz Vwiele 22. maj 20223 Mamut 20   Game
Shop Gracz VX 3. april 20222 Mamut 18   Game
Shop Gracz VX 3. april 20225 Zielony Skaven 17   Game
Shop Gracz VX 3. april 20226 Szymu 6   Game
Shop V11 17. oktober 20214 Standin 13Ranked15,30 Game
Shop V11 17. oktober 20213 Benek 8   Game
Shop V11 17. oktober 20212 Piotrek 0   Game
Shop 09 19. september 20216 Rusek 18   Game
Shop 09 19. september 20214 Marcin "Krzemi" Krzemień 0   Game
Shop 09 19. september 20216 Szymu 14   Game
Shop V10 1. august 20212 Big Boss M. 20   Game
Shop V10 1. august 20212 Jezus 10   Game
Shop V10 1. august 20215 Piotrek 20   Game
Shop Gracz 4. juli 20215 Veggie 10   Game
Shop Gracz 4. juli 20213 Terminator 7   Game
Shop Gracz 4. juli 20216 Sebastian Daszkiewicz 5   Game
Shop Gracz V9 11. april 20212 Laik 6   Game
Shop Gracz V9 11. april 20215 Olek 20   Game
Shop Gracz V9 11. april 20214 Guldur 10   Game
Liga Shopen 29. marts 20219 player1 0   Game
Liga Shopen 29. marts 20219 player1 0   Game
Liga Shopen 29. marts 20219 player1 5Ranked0,00 Game
Liga Shopen 29. marts 20218 RADZIU KR063 20   Game
Liga Shopen 29. marts 20213 Yevhen "Overdark" Smykov 3   Game
Shop Gracz V7 21. februar 20216 Marcin „Kalafior” Szlasa-Rokicki 4   Game
Shop Gracz V7 21. februar 20213 Mamut 18   Game
Shop Gracz V7 21. februar 20211 Szymu 16   Game
Shop Gracz V7 21. februar 20215 Veggie 0   Game
Shop Gracz V7 21. februar 20218 Sebastian Daszkiewicz 0   Game
Shop Gracz V7 21. februar 20212 Piotrek 0   Game
Shop Gracz V6 20. december 20205 Bartłomiej 9   Game
Shop Gracz V6 20. december 20201 Krzysztof 4   Game
Shop Gracz V6 20. december 20202 Panterq 12   Game
Shop Gracz V5 29. november 20205 Król Słońca Boski Solo 0   Game
Shop Gracz V5 29. november 20208 Krzysztof 12   Game
Shop Gracz V5 29. november 20207 Terminator 5   Game
Shop Gracz V4 25. oktober 20203 Laik 0   Game
Shop Gracz V4 25. oktober 20202 kubencjusz 14   Game
Shop Gracz V4 25. oktober 20201 Mamut 19   Game
Shop Gracz V3 27. september 20205 Benek 15   Game
Shop Gracz V3 27. september 20204 Veggie 2   Game
Shop Gracz V3 27. september 20203 Stone 12   Game