Rulespack za tirnir u Vršсu 15-16 jun 2024 MW, 100 poena:
1. Samo jedna formacija.
2. Bez CC formacija.
3. Allied vod moze.
4. Tigar dobija besplatno tiger ace ali daje 1 mali bod kada pogine. 
5. Bodovanje standardno za male bodove (8-1 do 6-3); pobeda u partiji dodaje jedan ekstra mali bod, gubitak oduzima jedan mali bod. Velikih bodova nema.
6. MWM moze
7. Nema proxy, WYSIWYG
8. Dinamicki poeni
9. Liste u Forces, molim napraviti.
Za najlepše obojenu "vojsku": 
Ove godine ocenjujemo najlepše obijen UNIT. Da li će to biti jedan tenk ili desetak baza pešadije, dva aviona, PT topovi, odlučite sami. Taj Unit treba prvi put da se pojavi u javnosti na turniru u Vršcu. Imate dva meseca za bojenje.
Dajte sve od sebe za taj jedan novoobojeni Unit!