Misja na pierwszą kolejkę:
Core mission 3 Sudden Strike.
Deployment Search and Destroy (ćwiartki).
Misja do znalezienia w Siege of Cthonia (str. 156) i The Battle for Beta-Gharmon (str. 118).
Rozpiski należy umieścić na dysku Google'a najpóźniej 26.05.2024 o godz. 24.00:
Parowania będą wygenerowane w poniedziałek 27.05.2024