Klub gier bitewnych MARAUDER zaprasza to udziału w pierwszym w tym roku sezonie Łódzkiej Ligi Warhammera 40,000, której cztery gry odbywać się będą na przełomie ośmiu tygodni, od 3 czerwca do 28 lipca.


INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nie ma limitu uczestników. W przypadku nierównej liczby uczestników, wybrany zostanie tzw. bye (szczegóły poniżej).


2. Aby zapisać się do ligi należy uiścić wpisowe w wysokości 25zł na podane poniżej konto (dla podium przewidziane są nagrody).


KLUB GIER BITEWNYCH I PLANSZOWYCH "MARAUDER"

nr 74 1140 2004 0000 3002 7905 6585

Tytułem: imię nazwisko 40k liga sezon 2


Wpłaty zostaną przeznaczone na nagrody na podium oraz rozbudowę bazy terenowej.


Osoby chcące uczestniczyć w lidze zobowiązane są do uiszczenia wyżej wymienionej opłaty do dnia 1.06.2024 włącznie. Brak uiszczonej opłaty grozi dyskwalifikacją, a osoby, których wpłata nie dotarła powinny dostarczyć dowód wpłaty uiszczonej przed tym terminem. Jeśli z jakichś powodów dany gracz nie może uiścić opłaty w terminie i chciałby prosić o odroczenie, powinien zgłosić się do organizatora turnieju, którym jest Piotr „Fixer” Ścibut. Wiadomość można wysłać przez messengera lub Discord.


3. Prosimy zapisać się do Tourneykeepera i tam też wgrać rozpiskę do 1.06.2024 włącznie.

https://tourneykeeper.net/Singles/TKLeaderboard.aspx?Id=7210
- Imię i nazwisko gracza (nie piszemy samych ksywek)
- Wyszczególnienie, którzy characterzy mają dany enhancement.
- Podliczone punkty za Fixed Bring It Down oraz Assassinate - jeśli mamy wskrzeszenia, możemy dopisać „+ wskrzeszenia” do wartości punktowej. Przeciwnik ma wtedy obowiązek dopytać o wartości i zasady wskrzeszania, które go interesują. 

ZEGAR: Jeśli jeden z graczy wyrazi chęć gry z zegarem, drugi jest zobowiązany na to przystać. W takim wypadku każdy z graczy ma do dyspozycji 1,5 godziny czasu gry (wliczając w to rozstawienie jednostek), czyli łącznie 3h na grę. Układanie stołu nie wlicza się do czasu gry. W przypadku, gdy danemu graczowi skończy się czas, nie może już wykonywać żadnych akcji, a jedynie wykonywać czynności wymagane przez grę w odpowiedzi na ruchy przeciwnika (np. rzucać save’y ale nie może wykonywać żadnych czynności opcjonalnych, jak używanie strategemów, w tym Overwatcha, czy aktywowanych zdolności jednostek). Alternatywnie, w duchu dobrej gry, gracz przeciwny może pozwolić przeciwnikowi, któremu skończył się czas na dogranie gry na własnym czasie. W przypadku rozgrywek w sklepie Stagraf zamknięcie sklepu automatycznie kończy grę na danej rundzie i musi zostać zaraportowany obecny stan punktowy.
Graczowi, który zagra grę w pełni pomalowaną armią przysługują dodatkowe punkty do rankingu rocznego. Patrz punkt 8: Sezony Łódzkiej Ligi.
  • 1 punkt do rankingu za każdą grę zagraną armią w pełni pomalowaną wg zasad Battle Ready (podstawowe kolory, cienie, podstawka z jakąś teksturą lub posypką). Można w ten sposób zdobyć 4 punkty za każdą ligę).
  • 2 punkty do rankingu za zagranie minimum dwóch gier w lidze (sezonie) w sklepie Stagraf*


Harmonogram:

Do 01.06.2024 - zgłoszenia oraz przesyłanie rozpisek


02.06.2024 - sprawdzanie rozpisek i ogłoszenie paringów rundy pierwszej


03.06-16.06.2024 Runda 1:

Purge the Foe / Chilling Rain / Crucible of Battle


17.06-30.06.2024 Runda 2:

Scorched Earth/ Hidden Supplies / Sweeping Engagement


Pariah Nexus Tournament Pack:


01.07-14.07.2024 Runda 3:

Linchpin / Swift Action / Tipping Point


15.07-28.07.2024 Runda 4:

Take and Hold / Stalwarts / Crucible of Battle


4. Wedle paringów danej rundy, sparowani ze sobą gracze umawiają się na dogodny termin i rozgrywają ze sobą bitwę w przeciągu podanych dwóch tygodni.

Potyczka może odbyć się w sklepie Stagraf (po uprzednim zarezerwowaniu stołu u Kryspina) i w przypadku meczu ligowego kosztuje 5zł od osoby. Można też rozgrywać potyczki w domowym zaciszu lub innych dogodnych miejscach. Granie w sklepie Stagraf wiąże się z dodatkowym benefitem punktowym wyszczególnionym w punkcie 8 w sekcji Zasady poniżej.


UWAGA: Zapisując się do ligi zalecanie jest mieć przynajmniej 2-3 dni w tygodniu dostępne do umówienia się na grę. Osoby zapisujące się na ligę, które mają tylko jeden określony dzień w tygodniu dostępny na grę znacznie utrudniają umawianie się swoim przeciwnikom i muszą przemyśleć, czy ich uczestnictwo nie będzie negatywnie wpływać na przebieg ligi.


Osoby nie mogące ustalić terminu na grę zgłaszają się do organizatora, który będzie indywidualnie decydować o rozdzieleniu punktów (w tym bonusowych) po odpowiedniej konsultacji.


Jeśli liczba uczestników będzie nieparzysta, jednemu z uczestników zostanie losowo przydzielony tzw. Bye, który jest warty 12 dużych punktów i 30 małych.ZASADY:

1. Obowiązują wszelkie oficjalne zasady opublikowane przez Games Workshop. Jeśli w trakcie ligi wyjdzie Codex lub FAQ, zaczynamy się do niego stosować od momentu opcji zmiany rozpiski między 2 a 3 rundą. W przypadku niejasności obowiązują FAQ WTC (https://worldteamchampionship.com/wtc-rules/) oraz najnowsze zasady opublikowane przez Games Workshop (jeśli objaśnienie GW jest nowsze od daty FAQ WTC, używamy objaśnienia GW, itd.)


2. Gramy na stołach 60x44". Gracze przygotowują stoły przed grą. Zaleca się przygotowanie stołów wedle wytycznych WTC (https://worldteamchampionship.com/wp-content/uploads/2024/06/WTC-2024-Map-Pack-Lite-v2.01.pdf)


3. Każdy gracz przygotowuje rozpiskę na 2000 punktów wedle zasad gier Strike Force zawartych w Leviathan Tournament Pack i Companion. Obowiązuje najnowsze Munitorum Field Manual. W rozpisce powinny także znaleźć się:


ZMIANA ROZPISKI: W czasie trwania ligi możliwa jest jednorazowa zmiana rozpiski (nie armii) pomiędzy drugą a trzecią rundą (przed ogłoszeniem paringów rundy trzeciej). Nową rozpiskę należy zamieścić na TourneyKeeperze do godziny 19:00 dnia 30.06.2024.

Dodatkowo:

- jednostki z Forge World są dopuszczone (dopuszczone są wyłącznie modele, które nie przeszły do legend i które można znaleźć w appce Wh40k w sekcjach Imperial Armour)

- wydruki i modele 3D są dopuszczone o ile ich rozmiar, podstawka i skala będą zgadzać się z ich odpowiednikami z Games Workshop - w razie wątpliwości, sytuacje będą rozstrzygane indywidualnie (w razie niepewności proszę o kontakt z organizatorem, którym jest Piotr „Fixer” Ścibut. Wiadomość można wysłać przez messengera lub Discord.)


4. Rozstawienie oraz rozgrywka odbywać się będą wedle wszelkich zasad z Leviathan Mission Pack. Jeśli dojdzie do tzw. "table", czyli jeden gracz zostanie bez armii, drugi gracz dogrywa pozostałe tury sam, w celu uzyskania odpowiedniej ilości punktów.

Misje:

Leviathan Tournament Pack:

I. Purge the Foe / Chilling Rain / Crucible of Battle

II. Scorched Earth/ Hidden Supplies / Sweeping Engagement


Pariah Nexus Tournament Pack:

III.  Linchpin / Swift Action / Tipping Point

IV.  Take and Hold / Stalwarts / Crucible of Battle5. WYSIWYG (czyli ekwipunek modeli odpowiada temu wskazanemu w rozpisce) jest mocno zalecany dla przejrzystości gry, ale w razie jego braku należy upewnić się, że modele z odmiennym wyposażeniem są odpowiednio oznaczone (kolorami, gumkami, itd.), a przeciwnik właściwie poinformowany, w co dany oddział jest wyposażony. Dobrze jest przypominać przeciwnikowi, że modele, na których w danym momencie skupia swoją uwagę (np. chcąc strzelać lub szarżować) są wyposażone w inny sprzęt niż widoczny na modelu. Wykorzystywanie z premedytacją braku WYSIWYGU do zmylenia przeciwnika będzie obciążone punktami karnymi (staramy się przypominać przed faktem, a nie po fakcie na zasadzie „no przecież ci mówiłem przed grą”). Obowiązek upewnienia się, że przeciwnik ma właściwą informację na temat sprzętu, który powinien być widoczny, a nie jest, leży po stronie gracza, którego armia nie ma pełnego WYSIWYGu.


6. Ocena modelarska:

Podczas ligi (sezonu) nie będzie oceny modelarskiej wpływającej na wynik ligi.

7. Wyniki gier w Victory Points (VP) prosimy przesyłać do Piotra Ścibuta (można messengerem lub mailem) lub dopisać w Tourney Keeperze. Nie doliczamy 10 punktów za Battle Ready (scorujemy zatem do max 90 punktów).

Wyniki gier przeliczamy na duże punkty wedle różnicy Victory Pointów:

Różnica w punktach (Wygrany - Przegrany) w przeliczeniu na Duże Punkty (DP)

0 - 5........10 - 10

6 - 10........11 – 9

11 - 15.....12 – 8

16 - 20.....13 – 7

21 - 25....14 – 6

26 - 30....15 – 5

31 - 35....16 – 4

36 - 40....17 – 3

41 - 45....18 – 2

46 - 50....19 – 1

51+..........20 - 0

Punkty karne:

1-60 DP za wykłócanie się, stwarzanie złej atmosfery, nieoddanie wyników w terminie - jeśli nie zdołamy umówić się na grę w przeciągu dwóch tygodni, proszę o kontakt z organizatorem (Piotr "Fixer" Ścibut). Decyzja o wyniku lub przedłużeniu czasu zostanie podjęta indywidualnie.

Dyskwalifikacja jedynie w szczególnych przypadkach.


8. SEZONY ŁÓDZKIEJ LIGI

Od pierwszej ligi 2024 roku obowiązywać będą ligowe sezony. Każdy rok będzie składał się z 4 sezonów (czyli 4 lig). W ciągu roku będzie prowadzony ranking graczy, w którym zliczane będą punkty zdobyte w każdym sezonie (duże, małe i dodatkowe - opis poniżej). Tworzony w ten sposób ranking pomoże wyłonić 3 ligowych czempionów danego roku dla których przewidziane będą dodatkowe nagrody (oraz statuetka Store Championship, jeśli Kryspin zdecyduje się ją zamówić).


Dodatkowe punkty do rankingu (wyłącznie do niego - dodatkowe punkty nie mają wpływu na wyniki danej ligi) można zdobyć wg poniższych wytycznych:

- 1 punkt do rankingu za każdą grę zagraną armią w pełni pomalowaną wg zasad Battle Ready (podstawowe kolory, cienie, podstawka z jakąś teksturą lub posypką). Można w ten sposób zdobyć 4 punkty za każdą ligę).
- 2 punkty do rankingu za zagranie minimum dwóch gier w lidze (sezonie) w sklepie Stagraf*

*Pan Prezes wspaniale rozbudował lokal z myślą o nas. Miło będzie się odwdzięczyć obecnością. :)


Zdrowie i bezpieczeństwo:

Uczestnicy grający w sklepie Stagraf zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wszelkich zasad i wytycznych panujących w tym lokalu (wedle obecnych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia). Niezastosowanie się do próśb o uszanowanie zasad skutkować będzie dyskwalifikacją.