#PlayerPathArmySec. PointsPoints
1 GilGalad   00
2 Jaskier   Fangorn 00
3 Kapcioch   Halls of Thranduil 00
4 Mikołaj Dębicki   Minas Tirith 00
5 Tomson   The White Council 00