Glonojad (1/4/0 - Rank: 147) - Send email

TournamentDateTableOpponentPointsRanked?ELOShow game
Gamp: Gramy i Strzelamy 20. juni 20207 Tomasz RosÅ‚oniak 14   Game
Gamp: Gramy i Strzelamy 20. juni 20207 EmpGeX 0Ranked-15,11 Game
Gamp: Gramy i Strzelamy 20. juni 20206 Crane 0Ranked-13,31 Game
Lutowe Ogrze-Wanie 2. februar 20208 Blazej 1Ranked-17,50 Game
Lutowe Ogrze-Wanie 2. februar 20208 Czopek 9Not ranked  Game
Lutowe Ogrze-Wanie 2. februar 202010 goboss 0Not ranked  Game
Lutowe Ogrze-Wanie 2. februar 20209 X.Maciek 0Ranked-16,00 Game
DMP 13. juli 20192 Radek 0Not ranked  Game
DMP 13. juli 20193 Mateusz "Bober" Bury 0Not ranked  Game
DMP 13. juli 20194 Jakub Loko Szelwicki 4Not ranked  Game
DMP 13. juli 20195 Bobson 0Not ranked  Game