Radek (0/0/0 - Rank: none) - Send email

TournamentDateTableOpponentPointsRanked?ELOShow game
Kozacki Zajazd 29. februar 2020  Wojtuś 7Not ranked  Game
Kozacki Zajazd 29. februar 20203 Kapcioch 8Not ranked  Game
Kozacki Zajazd 29. februar 20203 Sowa 20Not ranked  Game
Kozacki Zajazd 29. februar 2020  Ed 17Not ranked  Game
Kozacki Zajazd 29. februar 20204 Ted 9Not ranked  Game
DMP 13. juli 20192 Glonojad 20Not ranked  Game
DMP 13. juli 20195 Clement Konopnicki 10Not ranked  Game
DMP 13. juli 2019  ironhead 10Not ranked  Game
DMP 13. juli 2019  Mateusz Łapiński 12Not ranked  Game
DMP 13. juli 20193 Marcin Zajkowski 20Not ranked  Game