Klub gier bitewnych MARAUDER zaprasza to udziału w turnieju Warhammera 40,000 pod nazwą Młyn Fabryczna, który odbędzie się 6 lipca 2024 w sklepie Stagraf w Łodzi zlokalizowanym przy ul. Bratysławskiej 2A.


INFORMACJE OGÓLNE:

1. Limit uczestników to 20 osób. W przypadku nierównej liczby uczestników, wybrany zostanie tzw. bye (szczegóły poniżej).


2. Aby zapisać się na turniej należy uiścić wpisowe w wysokości 20zł na podane poniżej konto (dla podium przewidziane są nagrody).


KLUB GIER BITEWNYCH I PLANSZOWYCH "MARAUDER"

nr 74 1140 2004 0000 3002 7905 6585

Tytułem: imię nazwisko 40k młyn


Wpłaty zostaną przeznaczone na nagrody na podium oraz rozbudowę bazy terenowej.


Osoby chcące uczestniczyć w turnieju zobowiązane są do uiszczenia wyżej wymienionej opłaty do dnia 05.07.2024 włącznie. Brak uiszczonej opłaty grozi dyskwalifikacją, a osoby, których wpłata nie dotarła powinny dostarczyć dowód wpłaty uiszczonej przed tym terminem. Jeśli z jakichś powodów dany gracz nie może uiścić opłaty w terminie i chciałby prosić o odroczenie, powinien zgłosić się do organizatora turnieju, którym jest Piotr „Fixer” Ścibut. Wiadomość można wysłać przez messengera lub Discord.


3. Prosimy zapisać się do Tourneykeepera i tam też wgrać rozpiskę do 3.07.2024 włącznie.

https://tourneykeeper.net/Singles/TKLeaderboard.aspx?Id=7212


Harmonogram:

Do 03.07.2024 - zgłoszenia oraz przesyłanie rozpisek


04.07 - 5.07.2024 - sprawdzanie rozpisek i ogłoszenie paringów rundy pierwszej


Zbiórka i zapisy: 8:30-9:00


Runda 1 (9:00-12:00):

Take and Hold / Fog of War / Tipping Point


Runda 2 (12:15-15:15):

Scorched Earth / Swift Action / Search and Destroy


Przerwa na jedzenie i oddech: 15:15-15:45


Runda 3: (15:45-18:45)

Terraform / Raise Banners / Crucible of  Battle


19:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród


4. Wedle paringów danej rundy, sparowani ze sobą gracze rozgrywają ze sobą bitwę w przeciągu podanych ram czasowych. Po zakończeniu rundy stoły powinny zostać ustawione przez graczy pod następną rundę.


Jeśli liczba uczestników będzie nieparzysta, jednemu z uczestników zostanie losowo przydzielony tzw. Bye, który jest warty 12 dużych punktów i 30 małych.


ZASADY:

1. Obowiązują wszelkie oficjalne zasady opublikowane przez Games Workshop opublikowane do dnia 03.07.2024. Po tym terminie następuje rules freeze. W przypadku niejasności obowiązują FAQ WTC (https://worldteamchampionship.com/wtc-rules/) oraz najnowsze zasady opublikowane przez Games Workshop (jeśli objaśnienie GW jest nowsze od daty FAQ WTC, używamy objaśnienia GW, itd.)


2. Gramy na stołach 60x44". Gracze przygotowują stoły przed grą. Zaleca się przygotowanie stołów wedle wytycznych WTC (https://worldteamchampionship.com/wp-content/uploads/2024/06/WTC-2024-Map-Pack-Lite-v2.01.pdf)


3. Każdy gracz przygotowuje rozpiskę na 2000 punktów wedle zasad gier Strike Force zawartych w Pariah Nexus Tournament Pack i Companion. Obowiązuje najnowsze Munitorum Field Manual. W rozpisce powinny także znaleźć się:

- Imię i nazwisko gracza (nie piszemy samych ksywek)

- Wyszczególnienie, którzy characterzy mają dany enhancement.

- Podliczone punkty za Fixed Bring It Down oraz Assassinate - jeśli mamy wskrzeszenia, możemy dopisać „+ wskrzeszenia” do wartości punktowej. Przeciwnik ma wtedy obowiązek dopytać o wartości i zasady wskrzeszania, które go interesują. 


Dodatkowo:

- jednostki z Forge World są dopuszczone (dopuszczone są wyłącznie modele, które nie przeszły do legend i które można znaleźć w appce Wh40k w sekcjach Imperial Armour)

- wydruki i modele 3D są dopuszczone o ile ich rozmiar, podstawka i skala będą zgadzać się z ich odpowiednikami z Games Workshop - w razie wątpliwości, sytuacje będą rozstrzygane indywidualnie (w razie niepewności proszę o kontakt z organizatorem, którym jest Piotr „Fixer” Ścibut. Wiadomość można wysłać przez messengera lub Discord.)


4. Rozstawienie oraz rozgrywka odbywać się będą wedle wszelkich zasad z Pariah Nexus Mission Pack. Jeśli dojdzie do tzw. "table", czyli jeden gracz zostanie bez armii, drugi gracz dogrywa pozostałe tury sam, w celu uzyskania odpowiedniej ilości punktów.


Misje:

I. Take and Hold / Fog of War / Tipping Point

II. Scorched Earth / Swift Action / Search and Destroy

III.  Terraform / Raise Banners / Crucible of  Battle


ZEGAR: Jeśli jeden z graczy wyrazi chęć gry z zegarem, drugi jest zobowiązany na to przystać. W takim wypadku każdy z graczy ma do dyspozycji 1,5 godziny czasu gry (wliczając w to rozstawienie jednostek), czyli łącznie 3h na grę. Układanie stołu nie wlicza się do czasu gry. W przypadku, gdy danemu graczowi skończy się czas, nie może już wykonywać żadnych akcji, a jedynie wykonywać czynności wymagane przez grę w odpowiedzi na ruchy przeciwnika (np. rzucać save’y ale nie może wykonywać żadnych czynności opcjonalnych, jak używanie strategemów, w tym Overwatcha, czy aktywowanych zdolności jednostek). Alternatywnie, w duchu dobrej gry, gracz przeciwny może pozwolić przeciwnikowi, któremu skończył się czas na dogranie gry na własnym czasie.


5. WYSIWYG (czyli ekwipunek modeli odpowiada temu wskazanemu w rozpisce) jest mocno zalecany dla przejrzystości gry, ale w razie jego braku należy upewnić się, że modele z odmiennym wyposażeniem są odpowiednio oznaczone (kolorami, gumkami, itd.), a przeciwnik właściwie poinformowany, w co dany oddział jest wyposażony. Dobrze jest przypominać przeciwnikowi, że modele, na których w danym momencie skupia swoją uwagę (np. chcąc strzelać lub szarżować) są wyposażone w inny sprzęt niż widoczny na modelu. Wykorzystywanie z premedytacją braku WYSIWYGU do zmylenia przeciwnika będzie obciążone punktami karnymi (staramy się przypominać przed faktem, a nie po fakcie na zasadzie „no przecież ci mówiłem przed grą”). Obowiązek upewnienia się, że przeciwnik ma właściwą informację na temat sprzętu, który powinien być widoczny, a nie jest, leży po stronie gracza, którego armia nie ma pełnego WYSIWYGu.


6. Ocena modelarska:

Nie ma wymogu pomalowanej armii. Gracze posiadający w pełni pomalowaną armię dostaną 2 duże punkty doliczone po rundzie 3.


7. Wyniki gier w Victory Points (VP) prosimy przesyłać do Piotra Ścibuta (można messengerem lub mailem) lub dopisać w Tourney Keeperze. Nie doliczamy 10 punktów za Battle Ready (scorujemy zatem do max 90 punktów).

Wyniki gier przeliczamy na duże punkty wedle różnicy Victory Pointów:

Różnica w punktach (Wygrany - Przegrany) w przeliczeniu na Duże Punkty (DP)

0 - 5........10 - 10

6 - 10........11 – 9

11 - 15.....12 – 8

16 - 20.....13 – 7

21 - 25....14 – 6

26 - 30....15 – 5

31 - 35....16 – 4

36 - 40....17 – 3

41 - 45....18 – 2

46 - 50....19 – 1

51+..........20 - 0


Punkty karne:

1-60 DP za wykłócanie się, stwarzanie złej atmosfery, nieoddanie wyników w terminie.

Dyskwalifikacja jedynie w szczególnych przypadkach.


Zdrowie i bezpieczeństwo:

Uczestnicy grający w sklepie Stagraf zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wszelkich zasad i wytycznych panujących w tym lokalu (wedle obecnych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia). Niezastosowanie się do próśb o uszanowanie zasad skutkować będzie dyskwalifikacją.