Myth (0/0/0 - Rank: none) - Send email

TournamentDateTableOpponentPointsRanked?ELOShow game
Kozacki Zajazd 29. februar 2020  Guldur 6Not ranked  Game
Kozacki Zajazd 29. februar 2020  Konstantin Volokhin 14Not ranked  Game
Kozacki Zajazd 29. februar 2020  Jan pazdzioch Bodzioch 7Not ranked  Game
Kozacki Zajazd 29. februar 2020  Michał "Futhus" Pierzchalski 19Not ranked  Game
Kozacki Zajazd 29. februar 2020  Standin 14Not ranked  Game
DMK 18. januar 20203 Galahad 6Not ranked  Game
DMK 18. januar 2020  KR501 Syraf#9815 7Not ranked  Game
DMK 18. januar 2020  Jan pazdzioch Bodzioch 7Not ranked  Game
DMK 18. januar 2020  Pedro 15Not ranked  Game
DMK 18. januar 20203 Furion 5Not ranked  Game
DMP 13. juli 20195 Mojżesz 7Not ranked  Game
DMP 13. juli 2019  Bestia 15Not ranked  Game
DMP 13. juli 2019  Sill 12Not ranked  Game
DMP 13. juli 2019  Voodoo 5Not ranked  Game
DMP 13. juli 20195 Sebastian 13Not ranked  Game